บริษัทก่อตั้งเมื่อเดือนมกราคม ปีพ.ศ. 2533 โดยเป็นบริษัทลีสซิ่งในเครือธนาคารญี่ปุ่น ที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย นำเสนอแผนการสนับสนุนที่เหมาะสมที่สุด และตรงกับความต้องการของลูกค้า เช่น การให้บริการเช่าลีสซิ่ง แบบสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าดำเนินงาน และการให้ เช่าซื้อ สำหรับทรัพย์สินต่างๆ ตั้งแต่อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เช่นเครื่องถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ไปจนถึงอุปกรณ์สำหรับการผลิต ยานพาหนะ เครื่องจักรก่อสร้างโดยใช้ชื่อว่า “แผนแพคเกจสนับสนุนการจัดตั้งบริษัท” สำหรับลูกค้าหรือผู้ลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทย นอกจากนี้ก็ยังมีการจัดเตรียมรายการสินเชื่อการค้าที่จะสนับสนุนการส่งเสริมการขายสินค้าของลูกค้า โปรดลองเข้ามาปรึกษาที่บริษัทสักครั้งหากต้องการขายทรัพย์สินและนำทรัพย์เข้ามาใช้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้คำปรึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
ชื่อบริษัท
บริษัท บีทีเอ็มยูลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ก่อตั้ง
มกราคม 2533
เนื้อหาธุรกิจ
ธุรกิจให้เช่าลีสซิ่ง, .ให้เช่าซื้อ ให้กู้ยืมเงิน
ชื่อผู้แทนบริษัท
กรรมการผู้จัดการ / นายโยชิฮิโระ นากาโน่
ผู้ถือหุ้น
  • บริษัท บีโอที ลีส จำกัด 47%
  • กลุ่มเกียรตินาคิน 40%
  • บริษัท บีทีเอ็มยู พาร์ทิสซิเพชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 10%
  • บริษัท เอช พี ดี จำกัด 2%
  • บริษัท บีโอที ลีส (ฮ่องกง) จำกัด 1%
จำนวนพนักงาน
65 คน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2017)
ทุนจดทะเบียน
60,000,000 บาท
ที่ตั้ง
กรุงเทพมหานคร
ชั้น 4 อาคารหะรินธร 54 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพ 10500 ประเทศไทย

สำนักงานผู้แทนย่างกุ้ง
4th Floor Yuzana Hotel, No.130 Shwe Gon Taing Road, Bahan Township, Yangon, Myanmar
โทรศัพท์
(66)02-266-3060
แฟกซ์
(66)02-266-3067
รายละเอียดธุรกิจหลัก
ธุรกิจให้เช่าลีสซิ่ง (ทรัพย์สินทั่วไป), ธุรกิจให้เช่าซื้อ อื่นๆ
รายการ
อุปกรณ์สำหรับการผลิต, เครื่องจักรอุตสาหกรรม, เครื่องจักรก่อสร้าง, ยานพาหนะ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ฯลฯ
ความต้องการจากลูกค้า
จัดหาเงินทุนถาวรระยะยาว, สนับสนุนด้านสินเชื่อการค้า
มกราคม 2533
ก่อตั้งบริษัท บางกอกโตเกียวลีสซิ่ง จำกัด
เมษายน 2539
เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท บีทีเอ็มลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
มกราคม 2549
เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท บีทีเอ็มยูลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
กันยายน 2559
เปิดสำนักงานผู้แทนย่างกุ้ง

■ กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้ง: ชั้น 4 อาคารหะรินธร 54 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพ 10500 ประเทศไทย

โทรศัพท์: 66-2266-3060

■ สำนักงานผู้แทนย่างกุ้ง

ที่ตั้ง: 4th Floor Yuzana Hotel, No.130 Shwe Gon Taing Road, Bahan Township, Yangon, Myanmar

กลับสู่ด้านบน
top